بمان برایم

در گویش مازندران

 

سایر معانی

  • مانلی در زبان گیلکی به معنی پری دریایی می باشد.
  • نام پسری در شعری از نیما یوشیج