گالری مبلمان مانلی

مسئولیت اجتماعی مانلی

دوست طبیعت، حمایت‌گر محیط زیست

همیاری در کاشت درخت

مشتریان ارجمند💚
از ابتدای سال هزار و چهارصد ،خانواده مانلی افتخار آن را دارد که با خرید شما از مجموعه کالاهای چوبی،
نهالی را به نام شما به طبیعت این دیار کهن هدیه نماید.🌱🌱🌱


امید است این حرکت کوچک زمینه‌ساز رشد رویشگاه‌ها و توسعه فرهنگ کاشت و نگهداری درختان و بهبود محیط‌زیست باشد.🍃🍃